Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Xin mời Quý Nhà đầu tư tải dùng ứng dụng di động An Hưng Capital: IPhoneAndroid kèm Hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động An Hưng Capital tại đây.

Trước khi xuống tiền đầu tư, Quý Nhà đầu tư cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng. Nếu không, thì giống như Quý Nhà đầu tư ra trận mà không có bất cứ vũ khí nào trong tay, mà thị trường chứng khoán là một chiến trường khốc liệt với con số thống kê: hơn 90% nhà đầu tư chứng khoán cá nhân phải rời bỏ thị trường trong vị thế mất vốn!

Nhà đầu tư phù hợp dịch vụ Tư vấn đầu tư toàn diện của An Hưng Capital:

  • Chưa có thời gian theo dõi bảng điện thường xuyên.
  • An Hưng Capital khuyến khích Quý Nhà đầu tư đã có nền tảng kiến thức, công cụ phân tích nhất định để kiểm nghiệm đồng hành cùng đạt hiệu quả đầu tư tốt hơn.
  • Tổng mức đầu tư không quá một tỷ Việt nam đồng. 
  • Ưu đãi trọn đời giảm đến 30% phí dịch vụ đối với Học viên An Hưng Capital.

Mục tiêu dịch vụ Tư vấn đầu tư của An Hưng Capital:

Đầu tư rảnh tay với tỷ suất lợi nhuận tối thiểu 25%/năm (*).

Dịch vụ Tư vấn đầu tư của An Hưng Capital sẽ gồm có:

  • Nhận thông báo qua ứng dụng An Hưng Capital (iPhone và Android).
  • Cảnh báo nóng khi thị trường, sản phẩm đầu tư vào vùng rủi ro và kèm theo khuyến nghị hành động.
  • Phân tích, đánh giá thị trường thường kỳ theo tuần, tháng, năm và kèm theo khuyến nghị hành động.
  • Khuyến nghị đầu tư các sản phẩm tài chính (cổ phiếu, vàng, tiền số...) có kèm kế hoạch giao dịch.
  • Chia sẻ tin tức, kiến thức, công cụ và kinh nghiệm đầu tư.

Đối với thành viên An Hưng Capital nhưng chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư vẫn nhận được phân tích thị trường trung dài hạn (trể ít nhất 1 tuần so với ngày phát hành), các chia sẻ tin tức, kiến thức, công cụ và kinh nghiệm đầu tư và các cảnh báo rủi ro thị trường, cổ phiếu.

(*) Hiệu quả cho thời gian sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư phù hợp cho tối thiểu một năm sử dụng dịch vụ liên tục.

Yêu cầu tư vấn
Hoàn tất lựa chọn